Dorpshuis "De Enter"

VOORWOORD 

Hierbij de website betreffende zaken van het  dorpshuis ‘De Enter’. 

Nu  de gegevens op de site te zien zijn, zal deze niet meer het jaarlijkse als boekje verschijnen.

Alle verenigingen die hier hun activiteiten ontplooien worden hierin vermeld.

Wij zijn nog steeds door veel vrijwillige inbreng in staat om dit dorpshuis nog exploitabel te houden. De economische recessie speelt het bedrijfsleven parten en drukt ook op de horeca.

In het dorpshuis is een AED reanimator geplaatst om eventuele slachtoffers de eerste hulp te kunnen bieden. De vrijwilligers hebben hiervoor een cursus gevolgd.

Voor vergaderingen hebben wij beschikbaar een beamer met scherm.

 Het bestuur

Foto anno 2005

 
 
OM TE ONTHOUDEN

* Logopedist
Het logopediemaatschap Kingma-Wijnstra, houdt zitting op maandag van 8:00 uur t/m 16:00 uur
Telefonisch bereikbaar op: 06 27064994

 

Verhuren van zalen van groot tot klein met bediening voor
bedrijfsleven, verenigingen clubs enz..
Zaal reservering via Auke Westra.  0516-422132


Alle wekelijkse activiteiten per dag