HomeDinsdag
Logopedist zitting vanaf  08.30

Het logopediemaatschap Kingma-Wijnstra, houd zitting op maandag.
Telefonisch bereikbaar op: 06 27064994

 

Schildergroep Haulerwijk  09.00 en 19.00

Al jaren is er in Haulerwijk de mogelijkheid om in groepsverband te schilderen o.l.v. Rie van Dijk.
Op maandagmorgen is er een groep enthousiast bezig met hun hobby. Rie maakt per seizoen een programma, waarin verschillende technieken aan de orde komen. Ook heeft de club regelmatig een expositie, waaronder een doorlopende expositie in Sinnehiem.
De schildersgroep is zowel voor beginners als gevorderden. Het seizoen loopt van september t/m mei..
Wil je meer weten? Bel gerust even!

Rie van Dijk - Albus, Opzienersweg 13, Haulerwijk, tel. 0516-422687     Website: www.rievandijk.nl

 

Jeu de Boules  10.15

Door dit spel bij de voordeur van het dorpshuis te spelen wordt door de deelnemers de Enter als ‘Het Clubhuis’ beschouwd.
De baan is aangelegd voor alle inwoners en voor zowel mannen als vrouwen en is elk uur van de week beschikbaar.
Er wordt nu op maandag- en vrijdagmorgen gepeeld vanaf 10.15 uur.
Gezellig en actief bezig zijn, geen moment toekijken, steeds meedoen en dat vrijwel zonder kosten of verplichtingen.
Contactpersoon is J. v. Burgsteden, tel. 0516-421475.

Gymclub "Beter bewegen"  13.00

Het motto voor 2016-2017 is meer bewegen om gezond te blijven. Nu dames en heren dit kan bij de gymclub voor senioren.
Maandag 4 september starten wij weer. Van 13.15 uur tot 14.15 uur.
Er is nog plaats voor nieuwe leden.

Contactpersoon: Baukje v.d. Wal, tel. 0516-421279.

 

Koersballen 14.30  tot  16.30

 De koersbal vereniging begint weer op maandagmiddag 4 september om 14.15 uur.

Het ledental van de vereniging loopt door ziekte en overlijden terug. Om de verenging in tact te houden doet het bestuur een dringend verzoek aan de senioren in ons dorp om zich als lid op te geven. Het zou bijzonder jammer zijn dat deze sport uit onze dorpscultuur zou verdwijnen.
Kom gerust op 4 september een kijkje nemen en doe voor proef eens mee en laat je informeren door de spelers, het is altijd zeer gezellig.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij: A.J.Hommes            tel.0516-422363


                                                                   

 

Biljartclub maandagavond 19.00

Deze club kan nog enkele leden gebruiken. Degene die zich aangetrokken voelt voor deze sport nodigen wij uit op maandagavond 4 september om kennis te maken met deze sport.

Contactpersoon: H.van Dijk, tel: 0516-422658

 

 

 

 

Zonnebloem afd. Haulerwijk 1e Maandagavond van de maand 19.30

Deze afdeling houdt elke 1e maandag van de maand hier hun vergaderingen en beginnen weer op 4 september, aanvang 19.30 uur. De afdeling heeft naast 5 bestuursleden een 20 tal medewerkers.
De Zonnebloem is er voor alle gezindten, dus ook voor U.

Inlichtingen bij R. Meijer, tel. 0516-422702

 

Vogelvereniging "Ons genoegen" 2e Maandagavond van de maand

De vogelvereniging houdt elke 2e maandag van de maand hun contactavond. Aanvang 20.00 uur.

In september beginnen we weer met het nieuwe seizoen. Evenals vorige jaren hebben we weer onze contactavonden met goede sprekers die hun kennis overdragen. Er zijn mooie dia- en film-avonden. De avonden zijn gratis toegankelijk.
Van 25 okt. t/m 28 okt.  wordt weer onze bijzondere tentoonstelling gehouden.
Namens het bestuur, 0516-421918

Meer info: www.vogelverenigingonsgenoegen-haulerwijk.nl

 

B. v. PF. ”Vrouwen van nu”  3e Maandagdagavond in de maand.

Trefpunt voor vrouwen!!!
Vrouwen vinden elkaar in een regelmatig kontact en creëren met elkaar leermogelijkheden. De bond is kerkelijk noch politiek gebonden. Bent U geïnteresseerd???
U bent van harte welkom op onze maandelijkse bijeenkomsten in de maanden september t/m april in het dorpshuis ‘De Enter’.
U kunt als gast 1 of 2 maal een bijeenkomst meemaken.
Contactpersonen Voorzitter : Sjoukje Kramer tel: 0516-422178  Secretaris :  Marja Sterk  tel: 0516-423862