HomeDinsdag
Koersbal 09.30 tot 11.00
 
De dinsdag koersbalclub start weer op 5 september om 9.30 uur. De vereniging kan ook nog wel leden gebruiken, het is altijd gezellig.
Contactpersoon: J.C. van Burgsteden, tel.0516- 421475   
Klaverjassen 13.30
 
Vanaf 5 september is er elke dinsdagmiddag klaverjassen in het dorpshuis ‘De Enter’.
De aanvang is om 13.30 uur. Dit klaverjassen, is vrij toegankelijk en er wordt gespeeld om vleesprijzen. Ieder die zich aangetrokken voelt voor dit leuke kaartspel mag eraan deelnemen.
De inleg bedraagt € 4,- Het spel wordt in een vriendschappelijke sfeer gespeeld
Contactpersonen: H.Meijer  tel.0516- 422702  A.Wesstra 0516 - 422132

 

Biljarten 13.30
 
Dinsdagmiddag van 13.30 uur – 17.00 uur. Start 5 september 2017.
Contactpersoon: J.C. v Burgsteden, tel. 0516-421475.
 

 

Toneelvereniging "Frysk en Frij" 19.30

Toneel is een stukje dorpscultuur, om dit in het dorp tot stand te houden is er aanwas van nieuwe leden nodig. We hebben zowel heren als dames nodig. Dus diegene die zich aangetrokken voelt voor toneel kan zich melden bijeen van onderstaande bestuursleden.
Bestuur is als volgt:

Voorzitter W.Schutte tel.0516- 850952
Penn.m. W.Visser tel. 0516=422706
secr. A.Rozema tel. 0516-422432
  G. Kuiper tel. 0516-423458
  F.Visser tel. 0516-422706
Dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur is onze vaste avond.

 

OSO onafhankelijke seniorenvereniging Ooststellingwerf

Afd. Haulerwijk

De OSO wil er zijn voor alle 50 plussers ongeacht levensbeschouwing of politieke kleur.

De vergader- en activiteiten middagen zijn steeds in het dorpshuis De Enter.

Ook willen ze verder groeien en kunnen nieuwe leden zich aanmelden


De afdelingsecretaris W. Ritsema, tel. 0516-422770

 

Zaal 2 vrij.

 

Laatst bijgewerkt: 21 augustus 2017